Bottlebrush 2010

Philip Blom in Durban (Zuid-Afrika)  


Afgelopen zomer heeft bedrijfsarts Philip Blom samen met zijn echtgenote Saskia gewerkt in de sloppenwijk Bottlebrush in Durban (Zuid-Afrika). Twee van hun zoons vergezelden hen voor sport en spel met Zuid-Afrikaanse kinderen. Hier het verslag van deze bewogen tijd.


lk heb van 1988 tot 1992 als tropenarts gewerkt in een medisch ontwikkelings- en zendingsproject in Zimbabwe. lk woonde in die jaren samen met mijn vrouw Saskia in Afrika, waar onze twee oudste jongens (nu 19 en 21) zijn geboren. De jongste, nu 15 jaar, is geboren in Apeldoorn. Werken in Afrika is altijd improviseren. Z o heb ik in een vliegtuig boven Afrika ooit eens een bevalling gedaan. Op kilometers hoogte is toen een prachtig jongetje geboren. Hij werd George Philip gedoopt: George naar de piloot, Philip naar de dokter die hem met alleen een schaar en een paar schoenveters er wereld bracht.


Sinds onze eerste tijd in Afrika zijn wil altijd betrokken geweest bij organisaties die actief zijn op het continent. Zo ook weer deze zomer. Onze oudste zoons zijn onlangs beiden naar Zuid-Afrika geweest voor YWAM, Youth with a Mission. Deze organisatie wees ons toen op de noodzaak om onze betrokkenheid voor de mensen in Afrika weer eens concreet te maken. Wij zijn vervolgens benaderd door een onderdeel van YWAM, de kerkelijke jongerenorganisatie Kings Kids, om mee te doen met een medisch project in Bottlebrush.


Bottlebrush


De sloppenwijk Bottlebrush ligt aan de voet van een luxe winkelcentrum en is anderhalve vierkante kilometer groot. Bottlebrush is een wijk in Durban, de op twee na grootste stad in Zuid-Afrika. Bottlebrush telt ongeveer 14.000 bewoners, waarvan 4.000 tot 6.000 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. De bevolking bestaat voor het overgrote gedeelte uit Zulu's. Een enkele bewoner heelt de Zimbabwaanse of Congolese nationaliteit, maar de meeste buitenlanders zijn in de loop der tijd verjaagd. Drank, drugs en criminaliteit vormen grote problemen in het gebied. Veel kinderen zijn voor voedsel afhankelijk van een voedselprogramma dat door een plaatselijke kerk, het 'Good News Centre', is georganiseerd


De medische situatie


De medische situatie in Bottlebrush is alarmerend. Naar schatting 50 tot 75 procent van de kinderen is hiv-seropositief. Er is een gebrek aan kennis over medische basiszorg, zorg voor moeder en kind en hygi6ne. Deze problemen zijn met elkaar verbonden. Als het bijvoorbeeld gaat om hygiëne, is het gebrek aan schoenen zorgwekkend. Kinderen spelen massaal op blote voeten in een gebied dat is bezaaid met glassplinters en scherpe stenen. Dit leidt tot een groot aantal wonden aan voeten en benen. Hierdoor staan deze kinderen voortdurend bloot aan infectiegevaar. Ook is er een schrijnend tekort aan kennis over de zorg voor moeder en kind. En dit in een gebied waar veel tienerzwangerschappen voorkomen! Te vaak sterven baby's doordat er geen kennis is over hoe voor ze gezorgd moet worden, wat gezonde voeding is of door slechte hygiënische omstandigheden. In Bottlebrush zijn geen artsen, verpleegkundigen of verloskundigen. Hoewel de bewoners in geval van nood naar een overheidsziekenhuis kunnen gaan, betekenen de lange wachtrijen en de werkwijze meestal dat ze op zichzelf aangewezen zijn.


Medische zorg


Wanneer een inwoner van Bottlebrush voor behandeling naar het overheidsziekenhuis moet, zal hij eerst moeten aansluiten in een lange wachtrij. Daarna wordt eerst een bezoek aan de zuster afgelegd om te bepalen  of de patiënt wordt doorverwezen naar de dokter. Dan wordt de pati6nt door de dokter onderzocht, die hem eventueel een recept meegeeft, waarmee hij in een overheidsziekenhuis gratis zijn medicijnen kan ophalen. In de praktijk komen patiënten vaak niet bij de dokter. Soms zelfs niet wanneer het echt nodig is. zoals onlangs nog is gebleken.


Tijdens het spelen met zijn vriendjes stapte een jongetje uit Bottlebrush in een kapotte paraplu, die tussen de rommel aan de kant van de weg was blijven liggen. Een balein van de paraplu drong zijn voet binnen en brak af. Het jongetje werd naar het ziekenhuis gebracht, maar daar moest hij eerst lange tijd wachten voor hij werd gezien. Toen hij eindelijk door een zuster werd gezien wachtte hem een bittere teleurstelling: hij werd niet doorverwezen naar een dokter. De zuster schreef hem wel iets voor, een pijnstiller. Zonder de balein te hebben verwijderd werd het jongetje terug naar huis gestuurd! Thuis aangekomen heeft zijn moeder de balein uit zijn voet getrokken. De wond die achterbleef in zijn voet is gaan ontsteken. Omdat hij hier geen passende behandeling voor heeft gekregen is het jongetje overleden. Enige dagen na zijn dood stierf ook zijn moeder. Ze had aids.


Het Good News Centre heeft al sinds 2004 een eigen visie op de wijk, die het ook in de praktijk brengt. Drie keer per week verstrekt de kerk een maaltijd aan 600 tot 800 kinderen. Ook verstrekken zij kleding en schoeisel. De wijk is onveilig; de criminaliteit zeer hoog. Kinderen hebben nauwelijks toegang tot onderwijs vanwege de hoge kosten (omgerekend twee euro per maand) en er is geen kliniek in de buurt. Het was geweldig om te zien hoe een kerk van nog geen honderd mensen belangeloos zorg draagt voor deze kinderen. De volgende stap die het Good News Centre wil zetten, is het opzetten van een medische kliniek. Een voorlopig koopcontract voor een gebouw is al getekend.


In het jaar 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken (zie website www.millenniumdoelen.nl). Het belang van deze doelen ligt in de morele belofte om extreme armoede en onrecht mondiaal en lokaal aan te pakken. De aanpak van het Good News Centre sluit hier goed bij aan en spreekt mij aan. Ze verdient daarom onze support en financiële steun. Meer informatie over dit project?


Mail naar Gastenboek 


Philip Blom